Eis Servicer a Missiounen

Déi lokal Antenne fir Jonker (ALJ) gehéieren zum Service national de la jeunesse (SNJ) an hunn d’Zil, déi Jonk bei hirer Transitioun an d’aktiivt Liewen ze ënnerstëtzen.

Si adresséieren sech u Jonker déi:

  • nach an der Schoul sinn, awer um Punkt sinn d’Schoul ze verloossen, ouni konkret ze wëssen, wat si dono maachen;
  • de Schoulsystem ouni Diplom verlooss hunn
  • (nees zeréck) an d’Schoul wëlle goen oder eng Beruffsausbildung wëlle maachen
  • wëllen aus der Inaktivitéit erauskommen

Fir dës Missioun ze erfëllen, bidden déi lokal Antenne fir Jonker dës Servicer:

  • si sinn Uspriechpartner, ginn Informatiounen a Rotschléi fir Jonker, déi Schwieregkeeten oder Ënnerbriechungen op hirem Wee an d’aktivt Liewen kennen;
  • si proposéiere strukturéiert Aktivitéiten, déi et erlaben, d’Realitéit vun der Aarbechtswelt z’entdecken an e realistesche Beruffsprojet auszeschaffen (Atelieren, Fräiwëllegendéngscht, Stages);
  • si organiséiere Formatioune déi zum Ziel d’Ausbauen vun de soziale Kompetenzen hunn;
  • si proposéieren de Jonken eng individuell Begleedung.

Déi lokal Antenne fir Jonker stinn och den Elteren an de Persounen, déi mat Jonke schaffen, mat Informatiounen a Rotschléi , zum Thema “Iwwergang an d’aktiivt Liewen”, zur Verfügung.

Déi lokal Antenne fir Jonker sinn op 11 Siten am ganze Land verdeelt, wat et soumat erlaabt no bei de Jonken an hire Realitéiten ze sinn.

Fir déi Jonk esou gutt wéi méiglech ze ënnerstëtzen, schaffen déi lokal Antenne fir Jonker mat villen Acteuren zesummen, virun allem de Lycéeën an de Jugendhaiser, an alle Servicer, déi de Jonke kënnen hëllefen.