Rotschléi

 • Mir sinn do fir dech ze beroden a mir proposéieren dir:
  • e Bilan vun denger perséinlecher Situatioun
  • eng Analys vun dengem schouleschen a professionellen Niveau;
  • mir zéien deng Liewensëmstänn a Betruecht;
  • wann néideg, en Dialog mat dengen Elteren oder Tuteuren;
  • wann néideg, brénge mir dech a Kontakt mat aneren Hëllefsservicer;
  • Informatiounen iwwer méiglech Optiounen.
 • Ënnerstëtzung wann ‘s du zeréck an d’Schoul gees oder erëm eng Aktivitéit ufänks
  • d’Ausschaffe vun dengem perséinleche Projet, wann s du zeréck an d’Schoul oder op den Aarbechtsmaart gees;
  • eng Léisung fir Inaktivitéit ze vermeiden, wann s du net direkt kanns zeréck an d’Schoul oder op d’Aarbecht goen;
  • d’Ausschaffe vun engem individuellen Aktiounsplang;
  • eng Begleedung fir deng Demarchë bei de Verwaltungen, de Lycéeën an all aner Servicer, déi dir kënnen hëllefen;
  • Rotschléi, wéi s du dech solls op denger neier Aarbechtsplaz oder an denger neier Schoul verhalen;
  • déi selwecht Persoun, déi dech während dem ganzen Iwwergangbis zu denger Integratioun an enger neier Struktur begleet.

 

Atelieren

Galerie

Dës Atelieren erlaben dir et, an enger éischter Etapp, aktiv ze sinn an all Dag dank fräiwëlleger Aarbecht eng Motivatioun ze fannen. An enger zweeter Etapp hëllefe si dir, erëm Vertrauen an dech selwer ze kréien an e perséinlecht Zil ze definéieren, dat s du während dëser Period wëlls erreechen. An de prakteschen Ateliere profitéiers du vum techneschen Encadrement an enger individueller Begleedung fir däi perséinleche Projet ze realiséieren.

Dës Ateliere sinn eng gutt Virbereedung op aner weiderféierend Aktivitéiten.

Kontakt :

Atelier Stad Lëtzebuerg :
27b, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Lëtzebuerg
Jean-Marc Feltz 621 264 987 (jean-marc.feltz@snj.lu)

Atelier Esch-Uelzecht:
51, rue d’Audun
L-4018 Esch/Uelzecht
Domenico Berardino 621 395 850 (domenico.berardino@snj.lu)

Atelier Colmar :
12a, Cité Morisacker
L-7735 Colmar
Tatiana Leijten 621 377 576 (tatiana.leijten@snj.lu)

Fräiwëllegendéngscht

De Fräiwëllegendéngscht ass eng net bezuelt, net kommerziell Vollzäitaktivitéit am Déngscht vun der Gesellschaft. Et ass e fräien a perséinleche Choix.

De Fräiwëllegendéngscht  ass fir dech eng Méiglechkeet nei Saachen ze léieren an dech ze orientéieren am Kader vun enger aktiver Biergerschaft. Den SNJ proposéiert verschidden Zorte vu Fräiwëllegendéngscht, déi dir et erméiglechen, dech zu Lëtzebuerg, an Europa an doriwwer eraus ze engagéieren.

De Fräiwëllegendéngscht gëtt mat dir zesummen, jee no dengen Interessien an denge Kompetenzen, ausgewielt. D’Begleedung vun där s du profitéiers, gëtt mat dir zesummen a jee no dengem Profil definéiert. Eng perséinlech Begleedung ass méiglech a gëtt vun engem Mataarbechter vun de lokalen Antenne fir Jonker gemaach.

De Fräiwëllegen ass weder e Benevole nach e Salarié. Wann d’Ofkommes fir de Fräiwëllegendéngscht ënnerschriwwen a vum SNJ akzeptéiert gouf, kriss du de Statut vum “Volontär”. Dëse gëtt dir d’Recht op verschidde Virdeeler (Täschegeld, Indemnitéit fir de Liewensënnerhalt, gratis ëffentlechen Transport). De Code du Travail ass net op de Fräiwëllegendéngscht vu Jonken uwennbar.

Méi Informatioune fënns du ënnert www.volontaires.lu

Infosessiounen

Du wees nach net, wéi ee Beruff am Beschten dengen Interessen entsprécht? Du wëlls aktiv ginn an deng Talenter an Fäegkeeten entdecken? Du hues d‘Schoul verlooss an wëlls elo en neien Projet opstellen? Du brauchs praktesch Rotschléi fir d‘Realisatioun vun dengem Projet? 

Dann komm op d‘Infosessiounen fir méi iwwert d‘ALJ Offeren gewuer ze ginn!