Print

Octobre 2019

Info-Dag fir de Parcours Formation

21/10/2019

Info-Dag fir de Parcours Formation

Centre

Forum Geesseknäppchen Sall 1.6

14h00

Du wëlls un engem innovative Projet deelhuelen?

Dech an der Realisatioun vun engem konkrete Projet bedeelegen

an un ofwiesslungsräichen Aktivitéiten deelhuelen?

Informéier dech iwwert de Parcours Empowerment!