#Infobourse fir Jonker an Elteren

19 Februar 2020

9h30 – 17h00

Centre sportif Bettembourg


Wat ass dat?

Du bass op der Sich

  • no enger Méiglechkeet aktiv ze ginn an dech als Volontaire zu Lëtzebuerg oder am Ausland ze engagéieren ?
  • no Informatiounen déi dir heefen dech berufflech z’orientéieren?
  • no engem Studentenjob oder enger Léierplaz?


Op der Infobourse fir Jonker an Elteren kanns du

  • dech mat Vertrieder von Entreprisen a Gemengen iwwer Beruffer an Arbechtsbedingungen austauschen an dech iwwert deng schoulesch und beruflech Méiglichkeeten informéieren 
  • bei Veräiner, Jugendhäiser, aaneren Arichtungen an Déngschtplazen méi iwwer Projete a Workshops fir Jugendlicher gewuer ginn
  • Informatiounen iwwert de Fräiwëllegendéngscht esouwéi aanere Formen vum fräiwëllegen Engagement kréien

Komm mat dengem CV, dengen Zensuren a mat dengem « Avis d’orientation » laanscht!


Bei weem kanns du dech dëst Joer informéieren?

ALJ Outreach Youth Work
Chambre de commerce Stëftung Hëllef Doheem
Chambre des salariés Kulturfabrik asbl
Chambre des métiers HUSKY Injection Molding Systems SA
Graffiti asbl Max’IMUM
Luxair Armée Luxembourgeoise
Croix-rouge Luxembourgeoise elisabeth
XPO Transport Solutions D’Ligue asbl (service Soutien à l’Emploi)
Jonk BAD Agence Nationale pour l’Information des Jeunes (ANIJ)
Alive Plus asbl Urbano Limits ASBL
INFPC Administration de la navigation aérienne (ANA)
Compass Group Luxembourg Innov’ICTion
The Adecco Group Goeres Hotels
SNJ (ALJ & Mobilité internationale) Service de médiation scolaire
4motion asbl Police Letzebuerg
CRIJE Point info jeunes Esch/Alzette SNJ Makerspace
Jugendzentren vum SNJ – Freelance VIP Domotec
Maison de l’orientation Commune de Bettembourg

Hongeresch oder duuschtereg?

Verschidde Jugendhäiser aus der Régioun ënnerstetzen eis deen Dag mat Iessen a Gedrénks.


Wéi war d’Ambiance an deene läschte Joeren?


Bei weem kréien ech weider Informatiounen?

Du hues Froen déi nach net beäntwert goufen? Da mell dech béi eis

Christelle Kodische : 691 882 570 (christelle@crijesch.lu)

Cindy Junk : 621 377 008 (alj.dudelange@snj.lu )

Claude Tonteling : 621 200 304 (alj.dudelange@snj.lu )

Jessica Leuck : 621 377 006 (jessica.leuck@snj.lu)